Studio Aktorskie

Lart studiO Live Search

Studio Aktorskie


 
Zdecydowanie się na aktorstwo jest jak prośba o przyjęcie do domu wariatów. Każdy może się starać, lecz tylko patentowani pomyleńcy zostają przyjęci.- Michael Shurtlef

 

 

 

 

 

 

 

 


Zajęcia w Rocznym Studio rozpoczynają się 2 - go września spotkaniem z kadrą Lartu.

Przez cały następny tydzień trwają przesłuchania rejestrowane kamerą. Kandydaci prezentują przygotowane teksty, wykonują zadania aktorskie i śpiewają piosenki.
Przeglądy mają na celu poznanie kandydatów, a następnie podzielenie ich na wyrównane grupy.

Wrzesień to miesiąc selekcyjny. 

 

 

 

 

 

                       Sceny, Zadania aktorskie i Technika Improwizacji

 

                    Monologi {Teksty, Interpretacja, Improwizacja, Analiza}

 

                    Impostacja i Emisja głosu

 

                 Wymowa i Konsultacje logopedyczne

 

     Dykcja, Artykulacja

 

                     Piosenka i Solfeż

 

                    Balet {Ruch, Taniec, Rytmika, Gimnastyka, Rytm}

 
Eksterna

Absolwenci Lartu mogą przystępować do egzaminu eksternistycznego organizowanego przez Związek Artystów Scen Polskich.

Lart studiO LIVE