Rekrutacja

Lart studiO Live Search

REKRUTACJA

 
ZASADY REKRUTACJI DO POLICEALNEGO STUDIA AKTORSKIEGO LART STUDIO W ROKU 2021/22

 

Rekrutacja do Lart studiO jest prowadzona na podstawie zapisów.

O przyjęcie mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające obywatelstwo polskie albo nie będące obywatelami polskimi, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 31 marca 2021 roku do 26 lipca 2021 roku. Wszyscy kadydaci, którzy zapłacą w tym terminie, zostaną przyjęci do szkoły.

Osoby ubiegające się o przyjęcie składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:    podanie - kwestionariusz osobowy (pobierz)

 

    świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (jeżeli nie ma zdanej matury)

 

    dowód wpłaty wpisowego i czesnego (za pierwszy miesiąc)

 

    4 zdjęcia (format do dowodu osobistego)

 Lista przyjętych osób zostanie ogłoszona przez Dyrektora  poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń.

Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni.

Opłata wpisowa ustalana jest odrębną uchwałą. Opłata wpisowa jest opłatą za przeprowadzenie wszelkich czynności o charakterze administracyjnym w trybie postępowania kwalifikacyjnego i jest to opłata bezzwrotna.

Statut Szkoły

Dokumenty można składać od pon. do czw. w godz. 900-1530 w sekretariacie Lartu, lub przesłać listem poleconym na adres szkoły.OPŁATY W LART STUDIOWpisowe : 900 PLN

Czesne : 900 PLN

(Przy jednorazowej wpłacie za cały rok z góry  - kwota czesnego wynosi 8500 zł)

 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 18 1500 1142 1220 6032 6194 0000

 

 
 

 

    Żeby się zapisać na Kurs zapoznaj się z naszymi OWU  dla Kursów Stacjonarnych. Następnie skorzystaj z poniższych linków:

     Płacę za 1 miesiąc Kursu

   

     Płacę za Wpisowe

   

     Płacę za cały Kurs

   

 

 

 

Nikt nie dał mi z siebie tyle, ile dostałam od prowadzącyh w Larcie


Urszula Grabowska w Larcie