News-Rezyseria

Lart studiO Live Search

 Pracujemy nad umiejętnością poruszania maszynerią teatralną i animowania jej tak, żeby nasze "A" było rzeczywiście "A", w tym scenicznym wyrazie. 

 

Dariusz Starczewski Absolwent Lart studiO*1994 , aktor, reżyser, dr na wydziale reżyserii  AT w Warszawie. prowadzi zajęcia na Kursie Reżyserii w Larce.