Rekrutacja do Liceum

Lart studiO Live Search

LICEUM AKTORSKIE

images/liceumaktorskie10.jpg

    Liceum przyjmuje uczniów na podstawie rozmowy kandydata z dyrektorem szkoły.

 

    Rozmowa dotyczy kandydata: jego zainteresowań, planów, marzeń etc

 

    Kandydaci sładają następujące dokumenty:

 

zaświadczenie o egzaminie ośmioklasisty

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

dowód wpłaty wpisowego

zaświadczenie lekarskie

dwa zdjęcia

 

    Dokumenty można składać w sekretariacie lub przesłać listem poleconym na adres szkoły.OPŁATY W LICEUM AKTORSKIMWpisowe : 1200 PLN

Czesne : 750 PLN

Wpisowe i czesne należy wpłacać w sekretariacie szkoły lub na konto:

1815 0011 4212 2060 3261 9400 00