PLAN_REŻYSERIA

Lart studiO Live Search

 

 

 

 

MARZ
07
KURS_REŻYSERII Lart studiO
 

 

 

 

1000 - 1300 - Rozpoczęcie Kursu - Praca z tekstem dramatycznym. - A.M

 

 

1400 - 1700 - Analiza reżyserska wybranego tekstu. - P.W 

MARZ
08
KURS_REŻYSERII Lart studiO
 

 

 

 

1000 - 1300 - Praca z tekstem - Konstrukcja i dramaturgia. - A.M

 

 

1400 - 1700 - Zadania aktorskie.  Analiza - Postaci i relacje. - P.W 

 

 

 

 

 

 

  

Lart studiO LIVE