News-Lart

Lart studiO Live Search

Lart - najfajniejszy rok w moim życiu. Najbardziej płodny w pracę. Z roku spędzonego tutaj, czerpię do tej pory.

 Małgorzata Buczkowska / Lart*1998 o swojej pierwszej Szkole Aktorskiej , o zawodzie aktorki i o egzaminach do szkoły teatralnej. Fragmenty spotkania zarejestrowane 10.12.2013 r. z okazji XXI - lecia Lart studiO*

 

 

Gosia z wizytą w Larcie!