News-Rezyseria

Lart studiO Live Search

 Pracuję nad reżyserską analizą tekstu. Przekonuję studentów do tego, żeby zrezygnowali ze swoich fantazji, które nie są podparte analizą logiczną.

 

Piotr Waligórski: reżyser, absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie, od 2005 r.wykładowca w Larcie - prowadzi zajęcia na Kursie Reżyserii.