PLAN_STUDIO

Lart studiO Live Search

844

Zdobyte Indeksy

104

Godziny w Miesiącu

27 LAT

DOŚWIADCZENIA
 

 

 

 

08.03 - 1500 - I (mon.).
09.03 - 15 00 - V (mon.)
10.03- 1500 - IV (mon,)
11.03- 1500 - II (mon.).

 

 

14.03- 1500 - I (sc.).
15.03- 1800 - III (sc.).

 

 

17.03- 1800 - II (sc.)
18.03- 1900 - VI (mon.).

 


 

Gdyby nie Lart, nie przyjęliby mnie do żadnej szkoły


Leszek Lichota w Larcie