PLAN_REŻYSERIA

Lart studiO Live Search

 

 

 

 

CZE
09
KURS_REŻYSERII Lart studiO
 

 

 

 

1000 - 1200 - Próby scen. - A.M

 

1200 - 1300 - Pokaz scen. - A.M

 

 

1400 - 1700 - "Pokora w pracy reżysera?" - P.W 

CZE
10
KURS_REŻYSERII Lart studiO
 

 

 

 

1000 - 1300 - Ewaluacja końcowa pracy nad egzemplarzem reżyserskim. - J.M

 

 

1400 - 1700 - Zadania wykonalne i niewykonalne w określonym czasie.- D.S