PLAN_REŻYSERIA

Lart studiO Live Search

 

 

 

 

CZE
24
KURS_REŻYSERII Lart studiO
 

 

 

 

1000 - 1300 - Praca z aktorem. Egzamin wstępny. - P.W

 

 

1400 - 1700 - Analiza sceny Hamlet/Grtruda(scena nocna). Postawienie zadań dla aktorów.- D.S 

CZE
25
KURS_REŻYSERII Lart studiO
 

 

 

 

1000 - 1300 - Omówienie przygotowanych egzemplarzy reżyserskich i podsumowanie. - J.M

 

 

1400 - 1700 - Analiza zapisu video przygotowanych scen. - A.M 

 

 

 

 

 

 

  

Lart studiO LIVE