1100 - 1400  - Adaptacja prozy lub dramatu - ćwiczenia.

 

1500 - 1800  - Egzemparz -Pisanie pracy egzaminacyjnej.