PLAN_REŻYSERIA

Lart studiO Live Search

 

 

 

1100 - 1400  - Inscenizacja (scenografia, muzyka i multimedia) – ćwiczenia.

 

1500 - 1800  - Analiza reżyserska wybranego tekstu dramatycznego - ćwiczenia.