1100 - 1400  - Analiza reżyserska wybranego tekstu dramatycznego - ćwiczenia.

 

1500 - 1800  - Zadania aktorskie, praca z aktorem.