1000  - Analiza reżyserska tekstu dramatycznego - ćwiczenia.

 

1400  - Adaptacja prozy lub dramatu - ćwiczenia.