PLAN_KURS

Lart studiO Live Search

   

LIP
27
 

   1100 - 1400 Działania aktorskie - K.C


   1700 - 2000 Teksty i Działania aktorskie - K.S


   2100 - 2200 Teksty i Działania aktorskie - L.Z

 

LIP
28
 

   1000 - 1300 Piosenka i Emisja - K.CJestem wdzięczny Lartowi, profesorom, z którymi miałem zajęcia


Paweł Małaszyński w Larcie