PLAN_KURS

Lart studiO Live Search

   

LIP
13
 

   1700 - 2000 Teksty i Działania aktorskie - K.S

 

LIP
14
 

   1200 - 1500 Piosenka i Emisja - K.C

 

LIP
15
 

   1700 - 2000 Działania aktorskie - K.CLIP
16
 

   1700 - 2000 Teksty i Działania aktorskie - L.Z

 

Jestem wdzięczny Lartowi, profesorom, z którymi miałem zajęcia


Paweł Małaszyński w Larcie