PLAN_KURS

Lart studiO Live Search

   

LIP
06
 

   1200 - 1500 Piosenka i Emisja -K.C


   1700 - 2000 Teksty i Działania aktorskie - K.S

 

LIP
08
 

   1700 - 2000 Działania aktorskie - K.CLIP
09
 

   1700 - 2000 Teksty i Działania aktorskie - L.Z

 

Jestem wdzięczny Lartowi, profesorom, z którymi miałem zajęcia


Paweł Małaszyński w Larcie