PLAN_KURS

Lart studiO Live Search

   

CZE
29
 

   1700 - 2000 Teksty i Działania aktorskie - K.S

 

 

 

 

 

LIP
02
 

   1200 - 1500 Piosenka i Emisja -K.C


   1700 - 2000 Teksty i Działania aktorskie - L.Z 

LIP
03
 

   1200 - 1500 Działania aktorskie - K.C  

Jestem wdzięczny Lartowi, profesorom, z którymi miałem zajęcia


Paweł Małaszyński w Larcie